OPERÁCIA ODSTÁVAJÚCICH UŠNÍC

OTOPLASTIKA


Operáciou odstávajúcich ušníc formujeme chrupavku ušnice do požadovaného tvaru a polohy. Najčastejšie tento zákrok vykonávame v miestnom znecitlivení. Používame pri tom rez, ktorý obyčajne vedieme po zadnej ploche ušnice, aby bol esteticky čo najmenej rušivý. Operačnými manévrami na chrupavke ucha resp. naložením formujúcich stehov alebo vzájomnou kombináciou rôznych techník dosiahneme úpravu estetickej závady na ušku. Pacient musí pooperačne nosiť niekoľko týždňov čelenku. Odstávajúce ušnice predstavujú estetický problém, ktorý môže spôsobovať komplikácie v živote, najmä u detí.