TVÁR - estetické výkony

Ľudská tvár je unikátnym výtvorom, charakterizuje každého človeka ako jedinečné a neopakovateľné indivíduum, ktorým sa odlišujeme od ostatných ľudí. Výrazom tváre dokážeme nonverbálne komunikovať, sme schopní vyjadriť svoje pocity – radosť, smútok, prekvapenie, úžas...

Tvár zároveň považujeme za hlavnú nositeľku krásy a akákoľvek asymetria je ihneď viditeľná. Plastická chirurgia a estetická chirurgia majú vo svojom repertoári niekoľko možností ako korigovať tieto rušivé vplyvy inak peknej tváre.

Medzi najčastejšie používané výkony patrí: