PLASTICKÝ - ESTETICKÝ CHIRURG MUDr. PETER BAKOŠ PhD.

Životopis MUDr. PETER BAKOŠ PhD.

Členstvo

Člen Výboru Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie
Člen výboru Spolok lekárov PONITRIE
ESPRAS - European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
IPRAS - International Confederation of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery
Slovenská spoločnost plastickej a estetickej chirurgie
Slovenská chirurgická spoločnosť
Slovenská spoločnosť chirurgie ruky
Slovenská lekárska spoločnosť

Životopis

vlajka vlajka vlajka

Ocenenia

Strieborná medaila Slovenskej Spoločnosti Plastickej a Estetickej Chirurgie za rozvoj Slovenskej Plastickej a Estetickej Chirurgie

Zamestnanie

V roku 2018 bol zvolený za Vice prezidenta Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie.
V období 2013 - 2018 bol Vedeckým sekretárom Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie
V rokoch 2013 - 2018 zastával funkciu Krajského odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre odbor plastická chirurgia v Nitrianskom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji.
Primár Oddelenia Plastickej chirurgie Fakultná nemocnica Nitra od roku 2011
Od roku 2001 Oddelenie Plastickej chirurgie, Fakultná nemocnica Nitra
1998 - 2001 Chirurgické oddelenie, Fakultná nemocnica Nitra

Stáže

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, FNsP Ružinov, Bratislava, Slovenská republika, 2005, 2006
Chirurgie Plastique, Centre Hospitaliere Universitaire Brugmann, Bruxelles, Belgicko, 2004
Chirurgia plastica e riconstructiva, Cattedra di Chirurgia Plastica, Universitá degli Studii di Napoli Federico II., Neapol, Taliansko, 2003
One Day Chirurgia, Dr. Mario Gioia Studio Medico di Napoli, Neapol, Taliansko, 2003
Klinika plastické a estetické chirurgie, Fakultní nemocnice u Sv. Anny, Brno, Česká republika, 2002, 2005
Klinika plastickej chirurgie, FNsP Ružinov, Bratislava, Slovenská republika 2002, 2003, 2005, 2006
Servicio de Cirugia General, Puerta del Mar University Hospital, Cádiz, Španielsko, 1997
EOC - Elective Orthopaedic Centre, St. Helier Hospital, London, Veľká Británia, 1995

Odborné vzdelanie

Promócia Philosophiae Doctor - PhD., 2006
Atestácia plastická chirurgia, 2006
Atestácia I. stupeň chirurgia, 2001
Promócia všeobecné lekárstvo - MUDr., 1998
Lekárska Fakulta Univerzita Komenského v Bratislave, 1992 - 1998

Cudzie jazyky

angličtina, ruština, francúzština

Všeobecné vzdelanie

Gymnázium E. Gudernu, Nitra, 1988 - 1992

Slovenská lekárska spoločnosť Slovenská chirurgická spoločnosť Slovenská lekárska komora Slovenská spoločnost plastickej a estetickej chirurgie E.S.P.R.A.S IPRAS

Prezentácie na odborných kongresoch

Bakoš P., Torišková N., Mládek D., Brozman M., Siska P., Hudáková J. Stúpajúci výskyt nádorov kože tváre a krku na oddelení Plastickej chirurgie v NsP Nitra v rokoch 1998 – 2001 XXXVII. Nitrianske lekárske dni, 2002

Bakoš P., Hudáková J., Mládek D., Torišková N. Spôsoby riešenia tumorov v periorbitálnej oblasti XXXVIII. Nitrianske lekárske dni, 2003

Bakoš P., Hudáková J., Torišková N., Mládek D., Zamboj Z. Vyšetrenie sentinelu technéciom pri melanóme Demjénov deň, Bratislava, 2004

Bakoš P., Mládek D., Torišková N., Zamboj Z., Kováč I. TRAM na dolnej stopke Medzinárodný kongres plastickej chirurgie a VI. Demjénov deň, Bratislava, 2007

Bakoš P., Lukačková K., Cehlár D., Kompsová H. Podtlakové uzatváranie rán pomocou V. A. C. systému VII. kongres ambulantných chirurgov Levice, 2011

Publikácie

Bakoš P., Mládek D., Torišková N., Vondrák V., Bakoš E., Biopsia sentinelovej uzliny – nová stagingová metóda pacientov s malígnym melanómom, Via pract., 2005, roč 2 (S1):str.36.- 38.

Bakoš P., Bakoš E., Mládek D., Torišková N., Moderné trendy v chirurgickej liečbe malígneho melanómu, Slovenská chirurgia, 2006, č. 6. str. 4. – 8.

Bakoš P., Bakoš E., Nové trendy v liečbe nehojacich sa kožných defektov, Slovenská chirurgia 2007, č. 3., str. 22. - 25.

Bakoš P., Mládek D., Kováč I., Torišková N., Zamboj Z., TRAM na dolnej stopke, Slovenská chirurgia 2008, č. 2, str. 15.-21.

Bakoš P., Blepharoplastika - operácia očných viečok, Dermatomagazín, II. ročník 2011č. 3 Zobraziť publikáciu

Bakoš P., Liečba melanómu sa musí presunúť do sféry prevencie, Dermatomagazín, III. ročník, č. 2

Bakoš P., Jazva deformuje telo aj dušu pacienta. Bakoš P, MUDr. PhD., Dermato magazín 1, 2013, IV. ročník, str. 32. - 34